• HL atbuliniai vožtuvai

   Pagrindinė atbulinio vožtuvo paskirtis, apsaugoti rūsių ir pusrūsių patalpas, esančias žemiau artimiausio kanalizacijos šulinio, nuo užtvindymo, užsikimšus arba persipildžius šoriniam kanalizacijos tinklui.

   Projektuojant ir montuojant kanalizacijos išleidimus būtina atminti, kad išorinio kanalizacijos tinklo perpildymo atveju užsidaro kanalizacijos uždotis ir tinklo atkarpa nuo uždorio iki artimiausio kanalizacijos šulinio tampa slėgine! Būtina įvertinti, kokie vamzdžiai turi būti panaudoti, kad apsaugoti rūsio patalpas nuo užtvindymo per vamzdyno sujungimo elementus: beslėgiai (iki 5 m vandens stulpo) ar slėginiai.

   Reikia įvertinti tai, kad HL atbulinių vožtuvų užsklandos gaminamos iš nerūdijančio plieno, kas papildomai apsaugo nuo graužikų (žiurkių) prasiskverbimo į gyvenamuosius namus kanalizacijos vamzdynais.

   Apsaugai nuo užtvindymo siūlome keletą atbulinių vožtuvų tipų:

  • tipas 0 - HL710, HL712, HL715, HL720 - su viena užsklanda iš nerūdijančio plieno;
  • tipas 1 - HL710.1, HL712.1, HL715.1, HL720.1 - su viena užsklanda iš nerūdijančio plieno  ir rankinio uždarymo galimybe;
  • tipas 2 - HL710.2, HL712.2, HL715.2, HL720.2 - su dviem užsklandom iš nerūdijančio plieno ir rankinio uždarymo galimybe;
  • tipas 3 - HL710.2EPC, HL712.2EPC, HL715.2EPC - elektrifikuotas su dviem užsklandom iš nerūdijančio plieno ir rankinio uždarymo galimybe;
  • tipas 4 - serija HL70 - vidaus trapai su prabėga ir atbuliniu vožtuvu;
  • tipas 5 - HL77, HL77.1 - vidaus trapai su dviem atbuliniais vožtuvais ir rankinio uždarymo vožtuvu;
  • kiti tipai